Warranty

Всички продукти в www.leoscan.eu са фабрично нови.

В гаранционната карта на всяка стока е указан гаранционния срок като същия започва да тече от датата на получаване на продукта. Гаранционните срокове на продуктите са  24 месеца за физически лица и 12 месеца за юридически лица.

При проблем със закупена от нашия магазин стока (производствен дефект) моля, следвайте инструкциите в гаранционната карта. Телефоните за връзка са отбелязани на самите гаранционни карти.

Всички устройства постъпващи за ремонт се получават с куриер за сметка на клиента. След отстраняване на повредата устройствата се връщат отново с куриер за сметка на клиента.

До изтичане на гаранцията, пазете Вашата гаранционна карта, фактура, касова бележка и оригинална опаковка.

Всеки клиент може да върне* стока закупена от Леоскан България в 14-дневен срок от получаването на стоката, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана и без да е нарушена целостта на опаковката.

*Връщането на продукт закупен от Леоскан България е за сметка на клиента

При предаване на продукт за ремонт се изпраща:

  • описание на проблема;
  • устройството;

При предоставяне на устройство за ремонт, клиента е длъжен предварително да съхрани всички данни от устройството на личен носител. Леоскан България не носи отговорност за загубата на информация от предоставените за ремонт устройства.

Гаранционният срок се удължава с времето на престоя на уреда в сервиз. Този интервал се счита от момента на постъпването в сервиза до привеждането на продукта в изправно състояние и изпращането му по куриер.

Ние отговаряме за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно Закона за защита на потребителите.